English| 繁体 | 简体 股票代码:02017.HK

 
♦滄海控股有限公司(香港) 
地   址: 香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈十七樓1702室
電   話: +852 2331 9999
傳   真: +852 3460 5945
E-mail: chanhigh@chanhigh.com.hk

 


♦滄海控股有限公司(寧波)
地   址: 浙江省寧波市滄海路3388號滄海實業大廈
郵   編: 315100
電   話: +86 574 5586 1980
傳   真: +86 574 5586 4789