English| 繁体 | 简体 股票代码:02017.HK					
   級資質
 
       1.市政公用工程施工總承包壹級
       2.水利水電工程施工總承包壹級
       3.建築裝修裝飾工程專業承包壹級
       4.古建築工程專業承包壹級
       5.城市及道路照明工程專業承包壹級


 
    級資質
 
       1.建築工程施工總承包貳級


 
    資質
 
       1.環保工程專業承包三級