English| 繁体 | 简体 股票代码:02017.HK

♦ 沧海控股有限公司(香港)
地  址: 香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦十七楼1702室
电  话: +852 2331 9999
传  真: +852 3460 5945
E-mail: chanhigh@chanhigh.com.hk

 

沧海控股有限公司(宁波)
地  址: 浙江省宁波市沧海路3388号沧海实业大厦
邮  编: 315100
电  话: +86 574 5586 1980
传  真: +86 574 5586 4789